Caglin Kommune

Caglin Kommune Den gamle Caglin var spredt langs den sydlige bred og den nye Caglin langs jernbanen og vejen til Bektež. Den præ-tyrkiske Caglin skal have været et eller andet sted langs Londža mod Ruševo, fordi ruinerne af den gamle kirke Sv. Ivana.   Indtil grundlæggelsen af sognet i Ruševo efter tyrkerne tilhørte Čaglin sognet […]

Opcina Caglin

Općina Caglin Stari Caglin bio je razasut južnom obalom, a novi Caglin željeznicom i cestom za Bektež. Predturski Caglin morao je biti negdje uz Londžu prema Ruševu, jer su ruševine stare crkve Sv. Ivana.   Do osnutka župe u Ruševu nakon Turaka, Čaglin je pripadao župi Sesvete (sv. XV.). Kada je Vjenceslav Turković, karlovački trgovac, […]

Polytechnic i Požega

Polytechnic i Požega Polytechnic of Požega er grundlagt i henhold til afgørelse truffet af Republikken Kroatiens regering af 21. maj 1998 som en offentlig skole for videregående uddannelser (Officiel Tidende nr. 75/98).   Forordning om oprettelse af Polytechnic of Požega (OG 75/98) og forordninger om ændringer til forordningen om etablering af Polytechnic of Požega (OG […]

Polytechnic in Požega

Veleučilište u Požegi Veleučilište u Požegi osnovano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 21. svibnja 1998. godine kao javna visoka škola (Narodne novine br. 75/98).   Uredba o osnivanju Veleučilišta u Požegi (NN 75/98) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Požegi (NN 51/05, 57/07 i 119/13) koju je donijela Vlada […]

Udruga Put lokal gruppe

Udruga Put lokal gruppe Foreningen af borgere “Put, istina i život” (forkortet Association Put) blev grundlagt på stiftelsesforsamlingen, der blev afholdt i Ruševo den 8. juli 2017. Projektbilleder Facebook Instagram Hits: 0

Udruga Put lokalna grupa

Udruga Put lokalna grupa Udruga građana “Put, istina i život” (skraćeno Udruga Put) osnovana je na osnivačkoj skupštini održanoj u Ruševu 8. srpnja 2017. godine. Slike projekta Facebook Instagram Hits: 7

Polytechnic in Požega

Polytechnic in Požega The Polytechnic of Požega has been founded pursuant to Decision of the Government of the Republic of Croatia of 21 May 1998 as a public school of higher education (Official Gazette nr. 75/98). Regulation on establishment of the Polytechnic of Požega (OG 75/98) and Regulations on amendments to the Regulation on establishment […]

Opcina Caglin

Municipality of Caglin The old Caglin was scattered along the southern shore, and the new Caglin along the railway and the road to Bektež. The pre-Turkish Caglin must have been somewhere along the Londža towards Ruševo, because the ruins of the old church of Sv. Ivana.   Until the founding of the parish in Ruševo […]