VELKOMMEN TIL SLAVONIEN

-DEN GRØNE PERLE I DET ØSTLIGE KROATIEN

Ny hjemmeside til salg af vin

Så har vi etableret en ny hjemmeside, til salg af verdensklasse økologisk vin i Danmark direkte fra en af Kroatiens store økologiske vin producenter – Enjingi.

Se mere på: https://crovine.dk

Hvor ligger Slavonien?

Slavonien er en historisk region i øst Kroatien, beliggende i den Pannoniske dal, hvor store dele grænser op til floderne Donau, Drava och Sava.

Navnet
Slavonien er navngivet af Slaverne der bosatte sig der omkring år 600.

Området
Regionen består af Sava dalen i syd, Drava dalen i nord, Bjerge omringer Pozega dalen i vest og slætter i øst.

Historie
Arkæologiske fund viser menneskelig tilstedeværelse i Slavonien, for mere end 8000 år sidan.

fanatikos

Hvad TILBYDEr OMRÅDET

Slavonia_riding_1_540
Kronhjort_15_600
Events VS Harvesting in Zupanja
Ethno-Brod-Horse-Carriage-600×300
Slavonien_vin_4_600
Slavonien_vin_6_600
Slavonien_kultur_7_600
Slavonien_jagt_13_fisk_600
Slavonien_gastronomi_9_600

Jagt og fiskeri
Vin og Gastronomi
Sport og Natur
Wellness og Sundhed
Kultur og Historie
Oplevelser

Nye fantastiske cykelruter

Hvor kan jeg opleve der?

Rejser til kroatien

Dk-Kroatien er et fleksibel rejseselskab som samarbejder med over 10.000 forskellige kroatiske samarbejdspartnere, de store såvel som de små. 

Læs mere på: http://dk-kroatien.dk

Jagt i Kroatien: https://www.hrsume.hr/index.php/en/hunting-management/huntingpricelist

events

Demokratiforum

Županija Požeško-slavonska
Općina Čaglin
MZ Ruševo
Udruga građana Put, istina i život
(Borgerforeningen Vejen, Sandheden og Livet)

Demokratiforum med emnet – At blive og overleve i Ruševo og omegn

Indkaldelse til deltagelse

Kære alle!
Vi lever i en nutid, som den nu engang er, men vi ønsker et bedre, mere værdigt, sikrere og bedre indrettet samfund. Vi vil gerne være lykkelige, glade, sunde, humane, optimistiske.

Hvordan kan man opnå det? Hvad gør vi selv for at kunne realisere det? Er vi ikke mere kritiske end selvkritiske? Hvad med optimisme, ny ånd, nye ideer? Er det ikke rigtigt, at vi fjerner os og løber fra sandheden – eller bare taler til os selv? Vi er gode til at pege finger ad alt, som generer os, men gør vi noget for at løse problemerne?
Svarerne kan vi godt forudse.

Borgerforeningen Vejen, Sandheden og Livet (Udruga građana Put, istina i život fra Ruševo – Čaglin kommune, Požeško-slavonska amt) ønsker ændringer til det bedre, vi vil kigge på egne kræfter, mobilisere alle som kan og vil, for at bevise, at man kan finde en udvej fra selv helt umulige situationer. 

Vi kan genkende os selv i Mattheus-evangeliet, hvor Jesus opfordrer os til at vække troen i os selv og siger: ”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.”

For første gang afholder vi nu Demokratiforum i den lille, forsømte landsby Rusevo, som ligger på i de nordlige bakker på Dilj-bjerget. En landsby, som er offer for en fejlslagen politik, som tenderer mod tilintetgørelse.

Vi understreger, at vores mål er gradvist at nå hele Kroatien ved at hvert år tage et emne op, som er af betydning for hele det kroatiske samfund.

Titlen på dette års emne er: “At blive og overleve i Ruševo og omegn”. Vi vil med dette klare eksempel vise, hvad der er bunden af bunden, med andre ord: hvortil fører en politik, karakteriseret af misligholdelse af traditionsværdier, demografisk ødelæggelse og marginalisering af ikke-attraktive områder. Det samme er man vidne til i en stor del af Slavonien.

.

Vi ønsker at samle videnskabsmænd, fageksperter, politikere, folk med erfaringer, ideer, kompetencer, som er villige til at kæmpe for en bedre fremtid, for en mere lige udvikling, for et marketings- og socialt ansvarligt engagement, baseret på etiske principper, og for en bedre fremtid for os alle sammen.

Vi ønsker at kreere et entusiastisk miljø og tilbagegive folk håb og optimisme med eksempel i vores virke, samt samarbejde med Uddannelsescentret i Pozega og det lokale samfund.

På Forum forventer vi deltagelse af repræsentanter fra Ministeriet for demografi, familie, ungdom og social politik, Landbrugsministeriet, Ministeriet for regional udvikling og flere statslige institutioner samt fra lokal- og amtsadministrationen. De vil, hver fra deres respektive ansvarsområde, bidrage med at finde et svar på spørgsmålet: HVORFOR er det vigtigt at blive og overleve i sådan en lille by som Ruševo?
Gæster fra den akademiske verden, eksperter fra forskellige fagområder, vil prøve at svare på spørgsmålet: HVORDAN kan det realiseres?

Forum finder sted den 17. maj 2019 på folkeskolen: Osnovna škola Stjepana Radića i Ruševo. Arrangør er Požeško-slavonska amt.

Indbydelse til Forum er også sendt til repræsentanter for banker, institutioner, økonomi- og landbrugskamre og andre indenfor den økonomiske verden, og vi glæder os til også at høre deres bud på mulige løsninger på problemerne, som bliver diskuteret på Forum. 

Alle, som bekræfter deres deltagelse, vil senere få tilsendt en detaljeret dagsorden for alle aktiviteter på Forum.

Vi beder alle oplægsholdere om at sende deres oplæg til arrangøren senest til 1.5.2019. Detaljeret program vil blive udsendt senere.

Kontakpersoner:

Foreningsformand
Andrijana Plavi
Andrijana Plavi, 099 509 8485

Projektkoordinator
Ivan Brkanović
Ivan Brkanović, 098 182 4471

Hits: 443