Općina Caglin

Stari Caglin bio je razasut južnom obalom, a novi Caglin željeznicom i cestom za Bektež. Predturski Caglin morao je biti negdje uz Londžu prema Ruševu, jer su ruševine stare crkve Sv. Ivana.

 

Do osnutka župe u Ruševu nakon Turaka, Čaglin je pripadao župi Sesvete (sv. XV.). Kada je Vjenceslav Turković, karlovački trgovac, javnom dražbom 1882. godine kupio imanje Kutjevo uz željezničku prugu Pleternica-Našice, novi vlasnik sagradio je pilanu u Irenovcu i sagradio 50 kilometara uskotračne industrijske željezničke pruge, koja je donijela vlakove sa svih strana tehničke građe do nove pilane.

Početna stranica

Hits: 0

Skip to content