Tradicijsko Graditeljstvo

TRADICIJSKO GRADITELJSTVO SLAVONIJE Tradicijsko graditeljstvo i tradicijska kultura predstavljaju vrijednu osnovu za razvoj ruralnog turizma Slavonije, a shodno ovim usmjerenjima nastojat ćemo poticati zainteresirane ulagače na revitalizaciju slavonskih tradicijskih imanja.    Zadovoljstvo nam je predstaviti priručnik Tradicijska kuća Slavonije i Baranje koji daje detaljne upute svima zainteresiranim za obnovu tradicijskih građevina ovog dijela Hrvatske.    […]

Zavicajna Galerija Rusevo

ZAVIČAJNA GALERIJA RUŠEVO ZAVIČAJNA GALERIJA RUŠEVO Kada je 1998.godine požeški putopisac Tomislav Wittenberg objavio svoju knjigu PUVARIJA zasigurno nije znao kako će na tragu njegovog pisanja stanovnici sela Ruševo dvadesetak godina poslije pristupiti uređenju zgrade nekadašnje općine u Ruševu.   U traganju za bogatom srednjovjekovnom kulturom Slavonije u predturskim vremenima putopisac Wittenberg je dvadeset godina […]

Forum Demokracije

FORUM DEMOKRACIJE POVRATAK RURALNOM ZIVOTU Naše aktivnosti za revitalizacijom Slavonije usmjerena su na razvoj konkretnih projekata. Zato smo se prije nekoliko godina pridružili lokalnoj zajednici u Ruševu, naselju koje danas ima 265 stanovnika. U ovom slavonskom selu stvaramo osnove za kvalitetan život i multigeneracijsku suradnju na zajedničkim projektima. Usko surađujemo s lokalnom Udrugom PUT koja u […]

Democratic Forum

DEMOCRATIC FORUM RETURN TO RURAL LIFE Our activities for the revitalization of Slavonija is directed on developing concrete projects. Because of that, we joined the local community in Ruševo which has 265 residents living there today. In this Slavonija village, we are creating basics for quality life and multigenerational cooperation on mutual projects. We are […]

Traditional construction

Traditional construction in Slavonia Traditional construction and traditional culture represent a valuable basis for developing rural tourism of Slavonia, accordingly with these orientations we will try to encourage interested investors to revitalization Slavonian traditional estates.    It is our pleasure to represent manual Tradicijska kuća Slavonije i Baranje which gives detailed instructions to everyone interested […]

Citizen House and local museum

Homeland gallery Ruševo Homeland gallery Ruševo In 1998. a travel writer from Požega Tomislav Wittenberg published his first book PUVARIJA surely he didn’t know that because of his writing, residents from Ruševo will 20 years later approach arranging building of the former municipality in Ruševo.  In searching for the wealthy medieval culture of Slavonija in […]