Opcina Caglin

Općina Caglin Stari Caglin bio je razasut južnom obalom, a novi Caglin željeznicom i cestom za Bektež. Predturski Caglin morao je biti negdje uz Londžu prema Ruševu, jer su ruševine stare crkve Sv. Ivana.   Do osnutka župe u Ruševu nakon Turaka, Čaglin je pripadao župi Sesvete (sv. XV.). Kada je Vjenceslav Turković, karlovački trgovac, […]